Image

Zadruga EPEKA

Empowering to Empower
6 mesecev nazaj

Empowering to Empower

23. – 29. avgust 2018
Dežno pri Makolah

V Podjetniško izobraževalni mladinski zadrugi Epeka, so.p. smo v okviru tretjega razpisnega roka za projekte Erasmus+ pridobili financiranje za projekt Opolnomočenje mladinskih delavcev/voditeljev za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij oz. Empowering to Empower.

Preberi več

Zgoraj