8th November 2017
Ljubljana

We’re happy to announce that the president of Association EPEKA, Soc. Ent. is going to attend the AmCham business breakfast event.

Tekom pogovora z gosti, bomo poskusili odgovoriti na vprašanja: kakšne osebnostne lastnosti mora imeti nekdo, ki je na določenem področju avtoriteta? Ali moč gospodarskih, političnih in moralnih avtoritet sovpada z njihovim znanjem? Kdo je primer idealnega voditelja in ali so voditelji sploh še vzor? Kako h grajenju avtoritet pripomorejo mediji – klasični in družbeni?

Association EPEKA, Soc. Ent. is supported by: