Image

Education

EU Project, my Project: Islands of Youth Work
5 months ago

EU Project, my Project: Islands of Youth Work

16th May

Preradovičeva 1, Maribor

The Association EPEKA, Soc. Ent., as a partner of the project EU Funds organizes the so-called Islands of Youth Work.

Read More

Determining and Measuring the Effects of the Projects
6 months ago

Determining and Measuring the Effects of the Projects

By  •  Education

29th March

CMEPIUS, Ljubljana

Representatives of the Association EPEKA, Soc. Ent., will attend a training Determining and Measuring the Effects of the Project, organised by the CMEPIUS on 29th March in Ljubljana.

Read More

Education for Deeper Social Integration
7 months ago

Education for Deeper Social Integration

By  •  Education, First page

1st October 2017 – 30th September 2019
Maribor, Athens, Madrid, Rome, Varna, Břeclav

The Association EPEKA, soc. ent., is glad to announce that the Erasmus+ KA2 project “Education for Deeper Social Integration” (EDSI) has started in October 2017.

Read More

ŠOA – SPOMINJAJMO SE
8 months ago

ŠOA – SPOMINJAJMO SE

By  •  Education, Events

29th January at 6.00 PM
Youth centre EPEKA

Read More

European Youth Against Antigypsyism (EYAA)
9 months ago

European Youth Against Antigypsyism (EYAA)

By  •  Education, First page

1st February 2018 – 31st January 2020
various locations

Association EPEKA, Soc. Ent. is starting a project  European Youth Against Antigypsyism (EYAA).

Read More

Empowering to Empower
9 months ago

Empowering to Empower

23rd – 29th August
Gorišnica, Slovenia

V Podjetniško izobraževalni mladinsk zadrugi Epeka, so.p. smo v okviru tretjega razpisnega roka za projekte Erasmus+ pridobili financiranje za projekt Opolnomočenje mladinskih delavcev/voditeljev za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij oz. Empowering to Empower.

Read More

International conference Youth Creates
9 months ago

International conference Youth Creates

10th January
Ljubljana

The representatives of EPEKA Agency are going to attend the international conference Youth Creates, which will take place in Ljubljana.

Read More

Roma station
10 months ago

Roma station

2017 – 2021
Maribor

V Združenju EPEKA smo pričeli izvajati projekt večnamenskega romskega centra – Romska postaja, ki je financiran s strani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gre za štirileten program na katerega smo se prijavili v okviru javnega razpisa za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov.

Read More

Blockchain Roadshow
10 months ago

Blockchain Roadshow

By  •  Education

28th November
Maribor

We’re happy to announce that the representatives of Association EPEKA, Soc. Ent. are going to attend the Blockchain Roadshow event, which will take place of 28th November in Maribor, Slovenia.

Read More

EPALE regional conference
11 months ago

EPALE regional conference

By  •  Education

8th – 10th November 2017
Banja Luka, BiH

We’re happy to announce that Štefan Simončič, president of Association EPEKA, Soc. Ent. is going to attend the EPALE regional conference, which will take place in Banja Luka.

Read More

Top