Image

Youth

SEE 4 YOUTH
8 months ago

SEE 4 YOUTH

By  •  Youth, Youth mobility

10th – 17th June
Split, Croatia

We’re looking for the participants who would like to attend a training course, which will take place in Croatia.

Read More

Living Library as a tool to eliminate extremism among youth
8 months ago

Living Library as a tool to eliminate extremism among youth

By  •  Youth, Youth mobility

11th – 18th June
Bratislava, Slovakia

We’re looking for the participants for a youth exchange Living Library as a tool to eliminate extremism among youth.

Read More

Empowering to Empower
9 months ago

Empowering to Empower

23rd – 29th August
Gorišnica, Slovenia

V Podjetniško izobraževalni mladinsk zadrugi Epeka, so.p. smo v okviru tretjega razpisnega roka za projekte Erasmus+ pridobili financiranje za projekt Opolnomočenje mladinskih delavcev/voditeljev za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij oz. Empowering to Empower.

Read More

Roma station
10 months ago

Roma station

2017 – 2021
Maribor

V Združenju EPEKA smo pričeli izvajati projekt večnamenskega romskega centra – Romska postaja, ki je financiran s strani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gre za štirileten program na katerega smo se prijavili v okviru javnega razpisa za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov.

Read More

Final conference Art Neighboryouth
1 year ago

Final conference Art Neighboryouth

By  •  Events, Youth

28th September 2017
Hasselt, Belgium

The president of Association EPEKA, Soc. Ent Štefan Simončič is going to attend the Final mini conference Art Neighboryouth.

Read More

Svet Vlade RS za mladino
1 year ago

Svet Vlade RS za mladino

By  •  Youth

We’re happy to announce that professional associate of Association EPEKA, Soc. Ent. Žiga Štajnbaher was elected for a term of four years as a representative of non-governmental organizations in the Council of the Government of the Republic of Slovenia for Youth.

Read More

Fair Employment working camp
1 year ago

Fair Employment working camp

By  •  Education, Youth

Gorišnica

It’s time for working outdoors! Association EPEKA, soc. ent. is preparing a work-camp within the Fair Employment project.

Read More

Youth adventure with EPEKA and Belgian scouts
1 year ago

Youth adventure with EPEKA and Belgian scouts

By  •  Youth, Youth mobility

10th – 18th July 2017
Maribor

Association EPEKA and Belgian scouts are collaborating in a youth project, which will take place between 10th and 18th July in Maribor.

Read More

Success Stories
1 year ago

Success Stories

By  •  Youth, First page

Office of the Republic of Slovenia for Youth has published an e-book on the field of youth sector in Slovenia. In the e-book, titled Success Stories, one can also read about the work of Association EPEKA, soc.ent.

Read More

Recognition in the field of youth work
1 year ago

Recognition in the field of youth work

By  •  Youth, First page

We are happy to annonce that the president of Association EPEKA, soc.ent., Štefan Simončič was recognized as one of the 33 people youth workiers, who showed excellent engagement in the field of youth work through Erasmus+ program.

Read More

Top