Image

Youth

Meeting of participants from sending activities
1 year ago

Meeting of participants from sending activities

1. March Movit, Ljubljana

EPEKA representatives will take part in an workshop organised by Movit. There, they will talk about past training, summarize their opinions and ideas …
Read More

Fair Employment: Selection of a coordinator for the final conference
1 year ago

Fair Employment: Selection of a coordinator for the final conference

By  •  Youth

28. February

A consortium of youth organizations, that are implementing projects in the framework of the Public Call for the Promotion of Active Citizenship of Young People for …
Read More

EPEKA UK
1 year ago

EPEKA UK

By  •  Youth

Canterbury, United Kingdom

We’re happy to announce that the new branch of EPEKA got opened in the UK.

Read More

Fair Employment Workshop
1 year ago

Fair Employment Workshop

By  •  Events, Youth

24th February
Salting Museum Sečovlje and Caffe Teater

Association EPEKA, Soc. Ent. is preparing a workshop as a part of Fair Employment project, which will focus on traditional baking of bread.

Read More

SEE 4 YOUTH
1 year ago

SEE 4 YOUTH

By  •  Youth, Youth mobility

10th – 17th June
Split, Croatia

We’re looking for the participants who would like to attend a training course, which will take place in Croatia.

Read More

Living Library as a tool to eliminate extremism among youth
1 year ago

Living Library as a tool to eliminate extremism among youth

By  •  Youth, Youth mobility

11th – 18th June
Bratislava, Slovakia

We’re looking for the participants for a youth exchange Living Library as a tool to eliminate extremism among youth.

Read More

Empowering to Empower
1 year ago

Empowering to Empower

23rd – 29th August
Gorišnica, Slovenia

V Podjetniško izobraževalni mladinsk zadrugi Epeka, so.p. smo v okviru tretjega razpisnega roka za projekte Erasmus+ pridobili financiranje za projekt Opolnomočenje mladinskih delavcev/voditeljev za delo z brezposelnimi mladimi in mladimi iz depriviligiranih območij oz. Empowering to Empower.

Read More

Roma station
1 year ago

Roma station

2017 – 2021
Maribor

V Združenju EPEKA smo pričeli izvajati projekt večnamenskega romskega centra – Romska postaja, ki je financiran s strani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Gre za štirileten program na katerega smo se prijavili v okviru javnega razpisa za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov.

Read More

Final conference Art Neighboryouth
2 years ago

Final conference Art Neighboryouth

By  •  Events, Youth

28th September 2017
Hasselt, Belgium

The president of Association EPEKA, Soc. Ent Štefan Simončič is going to attend the Final mini conference Art Neighboryouth.

Read More

Svet Vlade RS za mladino
2 years ago

Svet Vlade RS za mladino

By  •  Youth

We’re happy to announce that professional associate of Association EPEKA, Soc. Ent. Žiga Štajnbaher was elected for a term of four years as a representative of non-governmental organizations in the Council of the Government of the Republic of Slovenia for Youth.

Read More

Top