28th December 2018

7 p. m.

The Roma Station, Maribor

The Association EPEKA, Soc. Ent., invites you to the travelogue lecture by Moritz Hötzl “India as Seen by a 19-Year-Old”. The lecture will take place on 28th December 2018 at 7 p. m. at The Roma Station in Maribor.

Chaos, bustle in the streets, aromas, kindness and good-heartedness.

From a rural form near Agra to the city life in Mumbai. On a three-week travel across northern India I’ve realized it’s possible to travel by other means of transportations – not just cars, what a huge difference it is between our and Indian culture, the difference between the people living in the villages and in the cities, the way police and hospitals operate. In the travelogue lecture I want to present to you that India is much more than just Bollywood, cows and curry.

EU Funds

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

The Assocation EPEKA, Soc. Ent., is supported by: