Strokovni sodelavec Združenja EPEKA, so.p., Žiga Štajnbaher je bil 11. avgusta 2017 za dobo štirih let izvoljen kot predstavnik nevladnih organizacij v Svet vlade Republike Slovenije za mladino.

Mlad Mariborčan, nekdanji predsednik in generalni sekretar Mestnega Mladinskega sveta Maribor, aktualni predsednik Mladega foruma SD in strokovni sodelavec Združenja EPEKA, Žiga Štajnbaher je bil 11. avgusta 2017 za dobo štirih let izvoljen kot predstavnik nevladnih organizacij v Svet vlade Republike Slovenije za mladino. Kot je izpostavil v predstavitvi kandidature, je potrebno najprej rešiti železni repertoar problemov – trikotnik izzivov kot so zaposlovanje, stanovanjska problematika in izobraževanje. Prav tako je potrebno rešiti dinamiko financiranja, statusiranje in povezovanje vertikale, horizontale in (med)sektorske politike.

Ob tem ne bo pozabil na prekarnost zaposlitev, zdravje mladih in dvig particiapcije pri družbenih procesih. Mladi nismo samo prihodnost, smo tudi sedanjost. Mladi smo venomer odlična tema za nabijanje političnih točk – žal pa vedno ostanemo le točka na papirju. To dnevno ugotavlja med delom v nevladni organizaciji, kjer pod okriljem ESS strokovno pomaga pri projektu Fair employment, v katerem pomaga mladim do zaposlitve.

Pri svojem delovanju je spoznal, da ga tovrstna razgibana dela, ki so prepredena z analizami trenutnega stanja, določanja problemov in iskanja rešite zanje zelo veselijo in mu dajejo še dodatno motivacijo za delo, saj so problemi velikokrat kompleksni in potrebujejo interdisciplinarno povezovanje različnih ved in medsebojnega sodelovanja; tako med organizacijami, kot med organizacijami in odločevalci. V času opravljanja prakse v Evropskem parlamentu je pobliže spoznal delovanje institucij ter ob tem nadgradil svoje znanje o mladih, programu Erasmus+, bolonjskem procesu, človekovih pravicah in sorodnih tematikah.

Žiga je ob predstavitvi kandidature izpostavil, da moramo v prihodnje intenzivneje, odločneje in bolj argumentirano naslavljati izzive mladih, mladinskih organizacij in organizacij, ki se ukvarjajo z mladimi. Zato se mu zdi Svet vlade za mladino odlično telo, saj opravlja posvetovalno vlogo in je telo vlade pri vprašanjih, ki zadevajo položaj mladih v družbi. V prihodnje bo potrebno s skupnimi močmi spremljati, ugotavljati in ocenjevati položaj mladih v družbi, vpliv mladinskega dela in mladinske politike na družbene spremembe.