9. oktober 2015
Hasselt, Belgija

Združenje EPEKA, so. p., sodeluje kot partner pri KA2 Erasmus+ projektu z naslovom Umetniška mladinska četrt s partnerji iz Belgije, Bolgarije in Slovenije.

V mladinskem delu je veliko povpraševanje po možnosti, kje lahko mladinski delavci v sodelovanju z organizacijami in mladinskimi umetniškimi skupnostmi izvajajo aktivnosti v javnem prostoru. Prav tako smo se to spraševali v vseh sodelujočih organizacijah. Za odgovor na to vprašanje bomo tekom projekta ustvarili Evropski zemljevid v obliki postra s posebnim poudarkom na lokacije v lokalni skupnosti. Poster bo tudi razkrival napredek projekta. Izvajali ga bomo na lokalnem nivoju, kot tudi transnacionalno, ker bo povezoval mednarodno umetniško skupnost.

Cilji projekta

– izvajati visoko kvalitetno mladinsko delo s produktom zemljevida javnih prostorov, kjer lahko mladina ustvarja

– spodbujati in opolnomočevati participacijo ali sodelovanje in aktivno državljanstvo mladih v okviru projekta

– povečati izobraževanje in načine poučevanja med izobraževalci in mladinskimi delavci.

 

Potencialne dolgoročnejše koristi

Umetniška mladinska četrt bi morala koristiti širšemu mladinskemu delu v Evropi, saj ne obstaja način, ki bi vključeval mlade in njihov umetniški kreativni potencial v vzpostavljenem javnem okolju.

Projekt je financiran s strani EU Erasmus+ programa.