28. januar, 2019, ob 19. uri
Romska postaja

Združenje EPEKA, so. p., vas vabi na predavanje v okviru mednarodnega projekta Dikh he na bister – Poglej in ne pozabi. Predavanje bo 28. januarja ob 19.00 na Romski postaji, na Preradovičevi 1 v Mariboru.

Združenje EPEKA, so. p., je slovenski koordinator v mednarodnem projektu Dikh he na bister – Poglej in ne pozabi. Gre za posebno iniciativo, ki 2. avgusta – na obletnico spomina na romski genocid, v Krakovu in Auschwitzu na Poljskem zbere več kot 400 ljudi, med njimi tudi veliko število pripadnikov romske skupnosti. Lani je tako kot bo letos dogodek potekal med 29. julijem in 4. avgustom. Iniciativa spomina na romski genocid želi ozaveščati mlade Evropejce, civilno družbo, politike in splošno javnost o romskem genocidu in mehanizmih anticiganizma v časih in kontekstu, kjer so rasizem, sovražni govor in ekstremizmi v Evropi v porastu. Dogodek želi vzpostaviti kapacitete mladih aktivistov in mladinskih organizacij in jih motivirati, da prevzamejo aktivno vlogo v promociji izobraževanj o spominjanju onkraj lokalnih, nacionalnih in mednarodnih stopnjah. S to iniciativo želijo mladi Romi doseči prepoznanje 2. avgusta kot Mednarodnega dneva romskega genocida. Lani se je dogodka udeležilo devet oseb iz Slovenije. Med njimi tudi novinar Primož Soban, predsednik Društva študentvo zgodovine ISHA Maribor David Prajnc in Jasmina Mazreku, romska pomočnica na OŠ Janka Padežnika. Na dogodku v okviru projekta ŠOA – spominjamo se, vam bodo udeleženci predstavili projekt Poglej in ne pozabi, program, delavnice in doživetja, ki so jih izkusili na projektu v Poljski in hkrati ponudili možnost sodelovanja in v letu 2019, ko se bo poleti delegacija iz Slovenije ponovno udeležila slovesnosti, na kateri lahko tokrat prisostvujete tudi vi, saj bomo na ta dan odprli prijave za dogodek Poglej in ne pozabi 2019.

O dogodku preberite tudi na www.sinagogamaribor.si in dpmr.si

Dogodek je organiziran s strani Združenja EPEKA, so. p., v koprodukciji s Društvom za pomoč mladim Romom, Sinagogo Maribor, Društvom študentov zgodovine ISHA Maribor, OŠ Jankom Padežnikom, Romskim društvom Romani kafenava dobrota in Romskim društvom Romano Pralipe Maribor.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: