Povezovanje točk EPEKA (1) (2)-numbered_compressed