Januar 2020

Združenja EPEKA, so. p., je sodelovala pri pripravi poročila projekta Romski civilni nadzor, katerega namen je prispevati h krepitvi mehanizmov za sistematično spremljanje izvajanja nacionalnih strategij vključevanja Romov s strani civilne družbe.

Več si lahko preberete na linku:

https://mailchi.mp/e93f131eb12a/civil-societys-assessment-3820334?e=33f4360eb6

__________________________________________________________________________________

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: