27. avgust, 2019
EPeKA Združeno kraljestvo

Družba EPEKA Ltd je bila ustanovljena v Združenem kraljestvu kot del večje mednarodne mreže EPEKA.

Pri svojem delu se osredotočamo predvsem na delo z mladimi z manj priložnostmi (pripadniki manjšin, migranti, mladi invalidi itd.). Z metodami neformalnega izobraževanja poskušamo te mlade opolnomočiti z različnimi spretnostmi in znanji, ki bi lahko povečala njihovo stopnjo zaposljivosti in jim pomagala pri učinkovitejšem vključevanju v družbo. Organiziramo delavnice, predavanja in druge dejavnosti, katerih cilj je povezati mlade, ki trpijo zaradi različnih vrst izključenosti (npr. diskriminacije na podlagi spola, etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti itd.) S svojimi dejavnostmi skušamo tem mladim zagotoviti varen prostor, v katerem se lahko izrazijo, ne da bi se počutili obsojene. Glavni metodi socialnega vključevanja, ki ju uporabljamo, sta: vključevanje s športom (organiziramo športne dogodke, na katerih se zberejo mladi in druga zainteresirana javnost) in vključevanje z uporabo umetniških orodij (delavnice, na katerih mladi spoznavajo različne oblike umetnosti, pripravljamo razstave itd.) S svojim delom mlade spodbujamo tudi k temu, da začnejo biti aktivni na področju prostovoljstva, saj verjamemo, da ima prostovoljstvo na mladega človeka številne pozitivne učinke (spoznavanje delovnih nalog, občutek koristnosti, pridobivanje motivacije udeležencev, pridobivanje samozavesti, spoznavanje individualnega dela in dela v skupini itd.). Poslanstvo naše organizacije je mladim zagotoviti enake možnosti in jih opolnomočiti z veščinami, pridobljenimi z metodami neformalnega izobraževanja. Trenutno veliko truda vlagamo v to, da bi mladim zagotovili priložnosti za sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami prek projektov mednarodne mobilnosti. Močno smo usmerjeni tudi v zagotavljanje kulturnega in podjetniškega usposabljanja za nedavne priseljence v Združenem kraljestvu.


Več informacij:


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: