7. februar, 2019
EPeKA Srbija

EPEKA Srbija je neprofitna, nevladna mladinska organizacija iz Niša v Južni Srbiji.

EPEKA Srbija je neprofitna, nevladna mladinska organizacija iz Niša v Južni Srbiji. EPEKA je organizacija, ki ima raznovrstna, zanesljiva in stabilna partnerstva v Srbiji in na ravni EU. Poleg sestrskih organizacij v tujini sodelujemo tudi z drugimi partnerskimi organizacijami glede na namen in cilje projektov. Mladinske izmenjave so pomemben element našega programa, saj se jih lahko udeleži veliko novih članov, zato imajo naši novi člani možnost pridobivanja novih izkušenj in znanja prek neformalnega izobraževanja. Na ta način naši izkušenejši člani pridobivajo pedagoške kompetence. S pridobivanjem izkušenj naši člani postanejo usposobljeni za opravljanje novih, zahtevnejših nalog. Naši programi so zelo vključujoči in spodbudni, novim članom zagotavljamo mentorje, ki so odgovorni za njihovo usmerjanje in ki novim članom pomagajo pri spoznavanju miselnosti nevladnega sektorja. Umetnost, kultura in športne dejavnosti so ključne metode, ki so vključene v neformalno izobraževanje, ki ga organiziramo v okviru naše organizacije.


Več informacij:

PIF EPEKA Srbija E10107728

Predsednik: Bogdan Tašković Nikolić

E-mail: epeka@epeka.eu

Facebook


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: