7. februar, 2019
EPeKA Črna gora

EPEKA Črna gora se nahaja na enem izmed najbolj podeželskih in opustošenih območij Črne gore – v mestu Berane, ki leži blizu meje s Kosovom in Srbijo.

EPEKA Črna gora se nahaja na enem izmed najbolj podeželskih in opustošenih območij Črne gore – v mestu Berane, ki leži blizu meje s Kosovom in Srbijo. Območje, na katerem je bila organizacija ustanovljena, se sooča s številnimi težavami; zlasti na področju mladine. Mladi so izpostavljeni visokemu tveganju revščine, imajo zelo omejen dostop do neformalnega izobraževanja in tudi omejene možnosti za zaposlitev. Posledica tega sta visoka stopnja izseljevanja in nacionalizem. Z izvajanjem naših projektov želimo lokalno mladino opolnomočiti z novimi znanji, spretnostmi in izkušnjami, ki bi ji lahko pozneje koristile zlasti na področju aktivnega državljanstva in medkulturnega dialoga. S sodelovanjem izkušenih iz naše sestrske organizacije EPEKA Slovenija izobražujemo mlade z manj priložnostmi, da bi jih z metodami neformalnega izobraževanja aktivirali in opolnomočili. S programi prostovoljstva spodbujamo aktivno državljanstvo med našimi člani, ki ob spoznanju, da so njihove možnosti znotraj lokalnega okolja omejene, pogosto postanejo nemotivirani.


Več informacij:

PIC EPEKA Črna gora E10151291

Predsednik: Lidija Zejnilović

E-naslov: office@epeka.me

Facebook:


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: