17. – 22. junij, 2019
Mladi proti anticiganizmu

Združenje EPEKA, so. p., sporoča, da bo del projekta Youth Against Antigypsyism (YAA) oziroma Mladi proti anticiganizmu. Projekt se bo odvil med 5. in 9. aprilom 2019, ob 70. obletnici Evropske fundacije mladih.

Mladi proti anticiganizmu je projekt, ki ga financira Evropska fundacija mladih, vodi pa ga konzorcij šestih romskih organizacij iz držav Sveta Evropa (Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Češka republika, Italija in Albanije), ki združuje mladostnike iz osmih držav (poleg držav iz konzorcija še mladi iz Črne Gore in Srbije). Namen projekta je izmenjava dobrih praks, delitev izkušenj na področju skupne problematike, povečanje kompetenc udeležencev ter odkrivanje načinov, kako se boriti z diskriminacijo in kako spodbuditi integracijo Romov brez posegov v njihovo kulturno specifiko; navsezadnje želi projekt tudi ustvariti strategije za privzgojitev večje vključitve mladih Romov v mednarodne projekte. Geografska usmeritev projekta je na regiji z močno romsko manjšino, ki izkuša številne neproduktivne neprijetnosti: anticiganizem, diskriminacija in manj priložnosti za romsko situacijo so rezultat teh tenzij.

Konzorcij projekta je zasnoval predlog glede potreb treh ključnih skupin. V prvi skupini so mladi, ki so že aktivni v polju aktivnega državljanstva, pravic manjšin in soočanja z diskriminacijo. V drugi skupini so mladi predstavniki romske manjšini, še posebej ženske, ki so že relativno aktivni ali so pripravljeni povečati svojo socialno vključenost in razširijo svoje socialne kroge ter bi bili pripravljeni sodelovati kot ambasadorji projekta za časa trajanja izvedbe. V tretji skupini so mladi Romi, ki bi lahko ogromno pridobili od vključevanja v mednarodne aktivnosti in projekte v prihodnosti.

Graditi na bogati zapuščini preteklih projektov, ki so za ciljno imeli romsko manjšino, bo projekt Mladi proti anticiganizmu poskušal ustvariti orodja, ki bodo usmerjena k prenašanju dobrih praks in vpeljavi novih strategij za vključevanje mladih Romov. Orodja bodo soustvarjali: projektna ekipa, strokovnjaki in udeleženci aktivnosti. Aktivnosti se torej zlivajo v končen rezultat, ki bo vplival na bodoče projekte in bo, to verjamemo, povečal participacijo mladih Romov (še posebej žensk) v mednarodnih aktivnostih mladih.

Partnerji projekta:

  • Open Doors, Albanija
  • Regional Cluster North-East, Bolgarija
  • Roma future Rijeka, Hrvaška
  • Awen Amenca, Češka republika
  • Romni onlus, Italija
  • Združenje Epeka, so. p., Slovenija

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: