25. januar, 2018
Ljubljana

Predstavniki Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili tretjega srečanja nacionalne delovne skupine v okviru projekta Becoming part of Europe

Cilji tretjega srečanja so: ponuditi prostor, kjer se bodo med seboj pogovarjali in slišali predstavniki odločevalcev, nevladnih organizacij in begunci; izmenjati izkušnje na področjih, opredeljenih v tematskih sklopih; identificirati predstavnike, ki se bodo udeležili evropskih delovnih skupin , ki bodo potekale v vsakem posameznem sklopu, opredeliti področja potencialnega vpliva na oblikovanje politik; pripraviti osnutke priporočil za politike;pripraviti analizo učnih potreb (za mladinske delavce), povezane s temami tematskih sklopov.Srečanje bosta fasilitirala Jaka Kovač, član Movitovega bazena trenerja in Arne Zupančič, član nacionalne delovne skupine Becoming Part of Europe in udeleženec Peer Learning konference, ki je potekala oktobra 2017 v Amsterdamu.

 

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: