29. marec, 2018
Ljubljana

Iz Združenja EPEKA, so. p., se bodo udeležili delavnice pred 2. prijavnim v program Erasmus+: Mladi v akciji in predavanja dr. Jason Lakerja, ki ju organizira Movit.

V okviru delavnic bodo predstavljeni cilji Erasmus+: MVA programa, možne aktivnosti, pogoji za sodelovanje, prijavni roki, struktura Vodnika po programu, ter platforma za razširjanje rezultatov. Predstavljene bodo tudi letne vsebinske usmeritve, struktura prijavnega obrazca in pričakovanja v okviru posameznih sklopov, odgovori na pogosta vprašanja, najpogostejše napake, ter kaj narediti v primeru težav pri oddaji.

Na predavanju bo pa dr. Jason Laker, profesor in pedagog s kalifornijske Državne univerze v San Joséju, skušal predstaviti pomen skupnih prizadevanj za bolj vključujočo družbo ter odgovornost, vlogo in moč civilnega sektorja v tem procesu. V okviru svojega predavanja nas bo poskušal izzvati in navdušiti, da s skupnimi močmi poiščemo odgovore na zgornja vprašanja.

Dogodek organizira Movit, slovenska nacionalna agencija za program EU Erasmus+: Mladi v akciji. Gre za enega od številnih dogodkov, ki jih na to temo organizirajo že od leta 2012 v okviru prizadevanj na področju socialne vključenosti, ki so si jo zadali kot eno od splošnih horizontalnih prednostnih nalog do leta 2020. Njihov cilj je spodbujati organizacije, da posvetijo posebno pozornost socialni vključenosti in izkusijo prednosti, ki jih lahko vključujoč pristop prinese njihovemu lokalnemu okolju in družbi tudi preko meja programa in njihovih specifičnih projektov.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: