13. november, 2020
Maribor, Slovenija

Predstavnici Združenja EPEKA, so. p., Jerica Lorenci in Petra Kovačec se bosta v sklopu letošnjega 9. regijskega Festivala zaTE – Znanje aktivira te! udeležili strokovnega posveta “S sodelovanjem gradimo mostove znanja”.

Na strokovnem posvetu bodo strokovni sodelavci programov Socialna aktivacija za romske ženske in Večnamenski romski center na podlagi dosedanjih izkušenj in potreb po povezovanju izmenjali znanje, izzive in dobre prakse pri delu z romskimi udeleženci. Osredotočili se bodo na krepitev njihove socialne vključenosti v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje za njih značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: