14. januar, 2018
Maribor

Društvo za razvijanje socialnih projektov in spodbujanje aktivnega življenja AKTIVIRAJ SE, so. p.

Društvo za razvijanje socialnih projektov in spodbujanje aktivnega življenja AKTIVIRAJ SE, socialno podjetje, je nevladna in neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvojem socialnih projektov in spodbujanjem socialnega podjetništva. Društvo ima status društva v javnem interesu Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju aktivne politike zaposlovanja. Društvo Aktiviraj se, so. p., deluje kot socialno podjetje tipa B. S svojim delovanjem in programi želijo prispevati k aktivaciji “posameznika”, krepitvi in razvijanju idej civilnih iniciativ, razvijanju prostovoljstva ter promociji socialnega podjetništva.
Izvajajo programe neformalnega izobraževanje in medgeneracijskih druženj. Poslanstvo društva je motivirati in aktivirati brezposelne osebe pri reševanju lastne situacije brezposelnosti. Društvo si prizadeva izboljšati razmere na področju vključevanja brezposelnih oseb v aktivno življenje.

Naslov: Pušnikova ul. 11, 2000
Tel: 041 788 376,
E-mail:  jasna.bersnjak@ropotarnica.org
Splet: http://www.ropotarnica.org
FB: https://www.facebook.com/drustvo.se

Projekt delno financirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU skladi

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: