25. maj, 2020
Maribor, Slovenija

V ponedeljek, 25. maja 2020, Open Society Roma Initiatives organizira spletno debato o Evropskem oživitvenem načrtu po COVID-19 in prihajajočem Večletnem finančnem okvirju.

Znotraj debate bomo postavili vprašanje, kakšno vlogo lahko romska skupnost igra v reševanju ekonomskih izzivov, s katerimi se srečuje EU, kakšne priložnosti ponuja oživitveni načrt za drugačne načine dela znotraj evropskih skladov in strategij ter kako lahko zagotovimo, izboljšanje položaja romske skupnosti znotraj teh okvirjev.

Debate se bo udeležil Štefan Simončič, prav tako pa vas vabimo, da se je udeležite tudi vi.

Moderator:

  • Klára Dobrev, Vice-President, European Parliament

Gostje:

  • David Sassoli, President, European Parliament
  • Vera Jourova, Vice-President, European Commission
  • Michael Roth, Secretary of State for Europe, Germany
  • Dragos Pislaru, MEP, Renew Europe
  • Sabine Verheyen, MEP, European People‘s Party
  • Heidi Hautala, MEP, Green Party
  • Petrica Dulgheru, Roma Entrepreneurship Development Initiative
  • Zeljko Jovanovic, Open Society Foundations

Dogodek

Za več informacij nas kontaktirajte prekoelektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.