31. maj 2017
FDV, Ljubljana

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., se bo kot govorec udeležil okrogle mize »Družbena odgovornost in socialno podjetništvo«, ki bo potekala v okviru Alumni FDV konference »Družbena odgovornost

Socialna podjetja delujejo po načelih vzajemnosti, soodgovornosti, reševanja družbenih problemov in so po definiciji popolnoma družbeno odgovorna. Še več, pogosto družbene cilje postavljajo pred ekonomske, čeprav je za uspešno delovanje socialnih podjetji pomembna uravnoteženost obojih. Drugačno delovanje organizacij oziroma podjetij posega v družbene strukture na način, da ruši meje med javnim, zasebnimi in tretjim sektorjem. Izzivi sodobnih družb narekujejo preseganje klasično opredeljenih sektorjev in postavljajo v ospredje področje socialne ekonomije kot enega od odgovorov. Socialno podjetništvo igra pomembno vlogo znotraj tega področja, ki se vse bolj postavlja v ospredje tudi v Sloveniji.

Okrogla miza bo namenjena predstavitvi praktičnih primerov socialnih podjetij in diskusiji o izzivih, s katerimi se socialna podjetja srečujejo tako pri izvajanju svojih storitev, kot pri umestitvi svoje dejavnosti v širše lokalno in splošno družbeno okolje.

Program konference lahko najdete tukaj.

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino. Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA