6. maj, 2021
Romska postaja

Opominjamo vas, da bomo v četrtek, 6. maja, ob 18. uri v VNRC Romska nadaljevali s ciklom delavnic bobnanja, ki smo ga oktobra morali prekiniti zaradi epidemije. Tokrat vas vabimo na zaključno delavnico v ciklu.

Cikel bo vodil Marko Soršak – Soki, bobnar skupine Elvis Jackson, znan po dobrodelnem projektu 20za20 s katerim je 121 osnovnim šolam podaril preko 600 novih glasbil.

Na delavniciah boste spoznali osnovne bobnarske prijeme in se naučili nekaj osnovnih ritmov, ki se uporabljajo v sodobni glasbi. Delavnica bo sproščena in zabavna. Bobnarsko predznanje ni potrebno. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami.

Delavnica bo potekala od 18.00 – 19.30.

Udeležba na delavnicah je brezplačna, potrebne so predhodne prijave na epeka@epeka.si.

EU Skladi

Zaradi upoštevanja predspisov in varovalnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s COVID-19, bomo aktivnost izvedli 2-krat ter s tem zagotovili, da je bilo v posamično aktivnost vključenih maksimalno 6 oseb.

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.