December 2018 – december 2020

Združenje EPEKA, so. p., se bo udeležilo projekta Boj proti korupciji – razširjanje Unije. Gre za dvoletni projekt Združenja EPEKA Črna gora, ki se bo odvijal med 1. decembrom 2018 in 1. decembrom 2020.

V zadnjih mesecih smo priča obnovljenemu evropskemu fokusu na področje Zahodni Balkan, ki ga spremlja nova EU strategija in obisk Jeana-Clauda Junckerja v regiji marca 2018. Ena od ovir na poti držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo je tudi korupcija. Zadnji, Specialni Eurobarometer 470 kaže, da več kot 60% državljanov EU misli, da je korupcija v njihovi državi prisotna; indeks dojemanja korupcije kaže bolj zaskrbljujočo sliko na Zahodnem Balkanu. Korupcija ne otežuje samo pristopa k EU, temveč ima tudi znaten vpliv na ekonomski sektor, družbo in posameznike. Zato smo sklenili narediti konzorcij “Borba proti korupciji – razširjanje Unije” – projekt, ki temelji na bottom-up pristopu k borbi s korupcijo skozi izobraževanje mladinskih delavcev (iz EU in Zahodnega Balkana), ki bodo izoblikovali orodja za razvijanje neformalnih izobraževalnih metod, s pomočjo katerih bodo mladinski delavci iz partnerskih držav opolnomočali mladino v primerih korupcije. Konzorcij vključuje 11 organizacij iz 10 držav (5 iz EU in 5 iz Zahodnega Balkana).

Borba s korupcijo je ključna prioriteta tako za EU28 in države Zahodnega Balkana. Večina iniciativ, ki naslavlja korupcijo, je usmerjena k odločevalcem in deluje kot iniciativa od zgoraj navzdol. Te iniciative so sicer ključne za vzpostavitev vladavine prava, vendar pogosto spregledajo dejstvo, da je korupcija globoko zakoreninjena v kulturo in je najbolj učinkovita strategija spopadanja ta, da se jo naredi za kulturno nesprejemljivo. V tem so prav mladi ključna ciljna skupina – oni so bodoče vodje, poslovneži in akterji v civilni družbi.

Cilji:

 • zvišati stopnjo in intenzivnost sodelovanja med programski državami in partnerskimi državami iz zahodnega Balkana. V navezavi na to je tudi dolgoročni cilj, da se ustvari groba platforma za mlade proti korupciji, ki se osredotoča na Zahodni Balkan, ampak deluje v inter-regionalni in trans-sektorski perspektivi.
 • povečati kapacitete mladinskih organizacij iz Zahodnega Balkana.
 • povečati kompetence mladinskih delavcev iz Zahodnega Balkana, EU in širše.
 • izobraziti mlade, da prepoznajo, prijavijo in se bojujejo proti korupciji.
 • vzpostaviti podobo EU kot nadnacionalne entitete z izrazitimi stališči proti korupciji.
 • dizajnirati orodja za izobraževanje mladih glede korupcije.
 • izobraziti splošno javnost glede korupcije v njihovih državah in načinih nasprotovanja.

Aktivnosti:

 • 2 transnacionalna projektna srečanja
 • 3 mobilnosti za mladinske delavce (najmanj 22 udeležencev na aktivnost)
 • 1 mladinska izmenjava (najmanj 50 udeležencev)

Rezultati:

 • orodje
 • 3 webinarji
 • spletna stran
 • 5 kulturnih dogodkov / javnih intervencij
 • 4 press konference
 • 1 konferenca

Partnerji:

 • Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturo in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, Črna Gora
 • Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturo in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, Srbija
 • Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturo in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, Slovenija
 • CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN TRENING PRIZREN, Kosovo
 • SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS, Spain
 • QENDRA OPEN DOORS, Albania
 • Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities, Bosnia and Hercegovina
 • Pokret Otoka / Island Movement, Croatia
 • UC LIMBURG, Belgium
 • Udruzenje za borbu protiv korupcije Transparency International, Bosnia and Herzegovina
 • ASOCIATIA FLUTURELE VISATOR, Romani

Trajanje projekta: 12. december 2018 –  1. december 2020

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: