23. – 26. september, 2019
Tulcea, Romunija

V Združenju EPEKA, so. p., smo se z veseljem odzvali vabilu za sodelovanje na mednarodni konferenci – Boj proti socialni izključenosti in marginalizaciji, kamor smo bili povabljeni s strani romunskega Ministrstva za socialno delo in pravosodje. V okviru konference smo predstavili model socialnega podjetništva – Romani Kafenava in naše delo v tujini, predvsem na Zahodnem Balkanu.


Ministrstvo za socialno delo in pravosodje Romunije je organiziralo mednarodno konferenco “Boj proti socialni marginalizaciji in izključevanju v Podonavju”. Konferenca, ki se je je udeležilo kar 170 predstavnikov iz Romunije in tujine, je potekala v okviru aktivnosti Strategije EU za Podonavje, ki ji v letu 2019 predseduje Romunija.

Cilj konference je bilo spodbuditi izmenjave strokovnih znanj o socialnem vključevanju in spodbujanje mednarodnega sodelovanja, da bi se izboljšala kakovost socialnih storitev, preprečevanje in boj proti marginalizaciji, revščini in socialnem izključevanju v Podonavju.

Teme na konferenci so ustrezale tistim iz Prioritetnega področja 9 – Ljudje in veščine, ki vključujejo sledeče: izkušnje in dobre prakse o boju proti socialni marginalizaciji in izključevanju v Podonavju, inovaciji v socialnih storitvah, razvoju človeških virov in socialni pomoči, mreženju ter ustvarjanju okvirov, ki bodo promovirali in stimulirali transnacionalno sodelovanje med EUSDR članicami/regijami in razvojem skupnih projektov na področju socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine.


GALERIJA


Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: