24. – 26. maj, 2023
Águeda, Portugalska

Člani Združenja EPEKA, so.p., smo se udeležili pripravljalnega srečanja projekta Boj za spolno enakopravnost.

Cilji mednarodnega projekta, ki poteka v okviru programa Erasmus+, so identificirati in raziskati ključne koncepte in elemente v razpravi o spolu danes. Projekt si prizadeva razviti kritično razmišljanje o tem, kako se spoli doživljajo in upodabljajo, ter razvijati veščine na področju spola in enakosti. Udeleženci bodo pridobili znanje o realnostih, ki prispevajo k neenakostim. Hkrati želimo promovirati program Erasmus+ in poudariti možnosti, ki jih nudi. Projekt si prizadeva tudi za spodbujanje razumevanja vprašanj povezanih s spolom. Znotraj opredeljenih datumov bo potekalo pripravljalno srečanje, namenjeno temu, da se mladinski delavci in izvajalci pripravijo na izvedbo mladinske izmenjave, ki bo na isti lokaciji izvedena v mesecu juliju.

Enakost spolov je ključno področje, ki se naslavlja v okviru projekta. Naš cilj je poglobiti razumevanje problematike neenakosti med spoloma ter ozaveščati o pomenu enakosti in vključevanja vseh spolov v družbi. Želimo razviti kritično razmišljanje, znanje in veščine udeležencev glede spolov in enakosti, ter spodbujati pozitivne spremembe v družbi, ki prispevajo k večji enakosti spolov. Poudarjamo pomen strpnosti, spoštovanja in enakih možnosti za vse ljudi ne glede na spol, ter si prizadevamo za odpravljanje predsodkov, stereotipov in diskriminacije na podlagi spola. Skozi izmenjavo znanja, izkušenj in mnenj med udeleženci iz različnih držav, projekt prispeva k širjenju zavedanja o pomenu enakosti spolov in spodbuja konstruktivni dialog ter strateško delovanje na tem področju.

Infopack (v angleškem jeziku) ponuja dodatne informacije o projektu in prihajajočih srečanjih znotraj tega.