9. – 18. april, 2018
Konya, Turčija

Iščemo udeležence, ki bi se želeli udeležiti mladinske izmenjave, ki bo v marcu potekala v turški Konyi.

Projekt bo potekal od 22. do 31. marca 2018 v Konji in bo zbral 37 udeležencev iz Češke, Italije, Španije, Slovenije, Litve, Romunije in Turčije. Delovne metode izmenjave mladih bodo temeljile na metodah neformalnega izobraževanja; npr. aktivnostih na prostem, razpravah, izmenjavah izkušenj, kreativnih sejah in samoocenjevanju, igranih igrah, simulacijskih igrah, srečanih z mladimi podjetniki,  inovativnih predstavitvah, team building dejavnostih, ipd.  Glede specifičnih metod in orodij na temo projekta bodo trenerji uporabili platno za poslovne modele, orodja za ustvarjalnost, zemljevide možganov, logični okvir, problemsko drevo itd. Sodelovali bodo tudi lokalni in mednarodni mladi, socialni podjetniki in strokovnjaki. Glavni rezultati projekta bodo aktivnosti mladih na temo socialnega podjetništva, ki jih bodo izvajali udeleženci v projektih v državah in socialnih podjetjih, ki jih mladi ustvarijo po teh dejavnostih. Pričakujemo, da bo izmenjava mladih organizacijam omogočila, da začnejo voditi lastna socialna podjetja. Projekt bo povečal kakovost mladinskih dejavnosti in projektov na lokalni in mednarodni ravni.

 

 

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: