30. avgust – 6. september, 2017
Lozen, Bolgarija

Združenje EPEKA, so. p., kot partner sodeluje pri projektu mladinske izmenjave “Changing the Picture”, ki bo potekal od 30. avgusta do 6. septembra v Loznu, v Bolgariji.

Projekt bo udeležence na kreativen in dostopen način spodbujal h komunikaciji, izmenjavi mnenj in interakciji z drugimi kulturami, nacionalnostmi ter socialnimi sferami. Udeleženci izmenjave bodo skozi medij socialne fotografije poustvarili zgodbe, ki se jim zdijo pomembne, in jih delili z d1rugimi. Skozi projekt se bodo prejeli znanja, ki jim bodo omogočila, da se aktivno vpnejo v svojo skupnost, izrazijo svoja mnenja in postanejo aktiven del družbenega dialoga. Tako bodo razvili svojo družbeno in državljansko zavest.

Udeleženci bodo prejeli znanje in praktične izkušnje, s katerimi bodo lahko prepoznali in nagovorili realne družbene probleme. Naučili se bodo uporabiti fotografijo kot sredstvo komunikacije, izražanja svoje ustvarjalne vizije in kreiranja močnih vizualnih sporočil, ki bodo nagovarjala široko občinstvo. Z medijem socialne fotografije bodo iskali dialog in podporo ter z drugimi delili svoje videnje družbenih problemov.

“Cilji projekta “Changing the Picture”:

  • 25 udeležencem podati znanje o ustvarjanju vizualnega produkta in o pripovedovanju lastne zgodbe v socialnem kontekstu.
  • Spodbujati družbeno sprejemanje, solidarnost in empatijo do socialno izključenih skupin skozi delavnice, okrogle mize in družbeno angažirano razstavo, ki bo zaključek projekta.
  • Pomagati mladim, da razvijejo praktična znanja, s katerimi bodo lahko v njihovi domači skupnosti nagovarjali probleme povezane z družbeno izključenostjo, predsodki, diskriminacijo, kršitvami človeških pravic, marginalizacijo, revščino in brezposelnostjo.
  • Voditi 25 udeležencev na poti do odkrivanja njihove lastne kreativnosti in inovativnosti, da ustvarijo lasten izdelek — razstavo — in tako v njih spodbuditi interes za fotografski medij.

Za več informacij pošljite e-mail na: jera@epeka.si

Mladinski program Združenja EPEKA, so. p., podpira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za mladino.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.

GALERIJA