7. december, 2018
Romska postaja

Združenje Epeka, so. p., skupaj z Društvom za pomoč mladim Romom pripravlja cikel delavnic namenjenih izobraževanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin o pomenu in vlogi socialnega podjetništva v družbin in zaposlitvenih priložnostim, ki jih omogoča. Cikel delavnic bo potekal na mesečni bazi in bo za udeležence brezplačen.

Četrta  delavnica v ciklu bo potekala 7. 12. 2018 v Romski postaji na Preradovičevi 1 v Mariboru. Na njej bomo skupaj z udeleženci na podlagi izbranih poslovnih načrtov analizirali njihove ključne ciljne skupine, pregledali obstoječo ponudbo na trgu, raziskali načine zaznavanja potreb ciljnih skupin ter pretehtali strategije za spretno pridobivanje tržnega deleža v različnih nišah.

Delavnica traja od 17. do 20. ure s 15 minutnim odmorom. Udeležba je brezplačna. Udeležence prosimo, da s seboj prinesete prenosnik, v kolikor ga nimate, vas prosimo, da nas o tem obvestite vsaj 5 dni pred dogodkom, da vam ga zagotovimo – ziga@epeka.si