4. januar, 2019
Romska postaja, Maribor

Združenje Epeka, so. p., skupaj z Društvom za pomoč mladim Romom pripravlja cikel delavnic namenjenih izobraževanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin o pomenu in vlogi socialnega podjetništva v družbin in zaposlitvenih priložnostim, ki jih omogoča. Cikel delavnic bo potekal na mesečni bazi in bo za udeležence brezplačen.

Peta delavnica v ciklu bo potekala 4. 1. 2019 v Romski postaji na Preradovičevi 1 v Mariboru. Na njej bomo skupaj z udeleženci na podlagi definiranih ciljnih skupin in razmer na trgu za vsakega od petih osnutkov poslovnih idej izdelali komunikacijski načrt in strategijo oglaševanja. V okviru te delavnice se bomo osredotočili predvsem na socialna omrežja in vključevanje blagovne znamke v okolja, ki so relevantna za zaznane ciljne skupine. Obravnavali bomo načine, kako biti viden v poplavi reklamnih sporočil in kako obstoječe uporabnike in podpornike vključiti v širjenje zavesti o blagovni znamki.

Delavnica traja od 17. do 20. ure s 15 minutnim odmorom. Udeležba je brezplačna. Udeležence prosimo, da s seboj prinesete prenosnik, v kolikor ga nimate, vas prosimo, da nas o tem obvestite vsaj 5 dni pred dogodkom, da vam ga zagotovimo – ziga@epeka.si