5. september, 2018
Romska postaja, Maribor

Združenje Epeka, so. p., skupaj z Društvom za pomoč mladim Romom pripravlja cikel delavnic namenjenih izobraževanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin o pomenu in vlogi socialnega podjetništva v družbi in zaposlitvenih priložnostih, ki jih omogoča. Cikel delavnic bo potekal na mesečni bazi in bo za udeležence brezplačen.

Prva delavnica v ciklu bo potekala 5. 9. 2018 v Romski postaji na Preradovičevi 1 v Mariboru. V okviru prve delavnice bo udeležencem predstavljena ideja socialnega podjetništva, zakonodaja v Sloveniji in naslovi za brezplačno pravno pomoč ter oris elementov poslovnega načrta, ki se ga bomo podrobneje lotili na drugi delavnici.

Delavnica traja od 17. do 20. ure s 15 minutnim odmorom. Udeležba je brezplačna. Udeležence prosimo, da s seboj prinesete prenosnik, v kolikor ga nimate, vas prosimo, da nas o tem obvestite vsaj 5 dni pred dogodkom, da vam ga zagotovimo – ziga@epeka.si