9. november, 2018
Romska postaja, Maribor

Združenje Epeka, so. p., skupaj z Društvom za pomoč mladim Romom pripravlja cikel delavnic namenjenih izobraževanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin o pomenu in vlogi socialnega podjetništva v družbin in zaposlitvenih priložnostim, ki jih omogoča. Cikel delavnic bo potekal na mesečni bazi in bo za udeležence brezplačen.

Tretja  delavnica v ciklu bo potekala 9. 11. 2018 v Romski postaji na Preradovičevi 1 v Mariboru. Na tretji delavnici bomo skupaj z udeleženci analizirali poslovne načrte, ki so jih pripravili tekom prejšnjega mesca in izbrali 5 najboljših, ki jih bomo v skupinah razvijali dalje. Skupaj bomo opravili swot analize in pripravili podlago za podrobnejšo analizo ciljnih skupin, s katero bomo nadaljevali v decembru.

Delavnica traja od 16. do 19. ure s 15 minutnim odmorom. Udeležba je brezplačna. Udeležence prosimo, da s seboj prinesete prenosnik, v kolikor ga nimate, vas prosimo, da nas o tem obvestite vsaj 5 dni pred dogodkom, da vam ga zagotovimo – ziga@epeka.si