5. oktober, 2018
Romska postaja, Maribor

Združenje Epeka, so. p., skupaj z Društvom za pomoč mladim Romom pripravlja cikel delavnic namenjenih izobraževanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin o pomenu in vlogi socialnega podjetništva v družbin in zaposlitvenih priložnostim, ki jih omogoča. Cikel delavnic bo potekal na mesečni bazi in bo za udeležence brezplačen.

Druga delavnica v ciklu bo potekala 5. 10. 2018 v Romski postaji na Preradovičevi 1 v Mariboru. Na drugi delavnici bo udeležencem predstavljen pomen priprave dobrega poslovnega načrta in njegove bistvene sestavine ter orodja, ki se jih lahko poslužimo pri pripravi poslovnega načrta. Prav tako bomo predstavili več spletnih portalov, ki udeležencem pomagajo pri razmišljanju o snovanju svojih podjetniških idej.

Delavnica traja od 17. do 20. ure s 15 minutnim odmorom. Udeležba je brezplačna. Udeležence prosimo, da s seboj prinesete prenosnik, v kolikor ga nimate, vas prosimo, da nas o tem obvestite vsaj 5 dni pred dogodkom, da vam ga zagotovimo – ziga@epeka.si