1. februar, 2019
Romska postaja

Združenje Epeka, so. p., skupaj z Društvom za pomoč mladim Romom pripravlja cikel delavnic namenjenih izobraževanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin o pomenu in vlogi socialnega podjetništva v družbin in zaposlitvenih priložnostim, ki jih omogoča. Cikel delavnic bo potekal na mesečni bazi in bo za udeležence brezplačen. Na šesti delavnici v ciklu se nam bo kot posebni gost pridružil tudi Tine Lugarič, kreativni direktor oglaševalske agencije Luna (https://sof.si/tine-lugaric/)

Šesta delavnica v ciklu bo potekala 1. 2. 2019 v Romski postaji na Preradovičevi 1 v Mariboru. Na njej bomo nadgradili znanja, ki smo jih obravnavali na prejšnji delavnici. Govorili bomo o gverilskih pristopih v oglaševanju, Tine Lugarič pa bo izvedel modul, ki bo v navezavi na nastale poslovne ideje, predstavil možne oglaševalske pristope, ki temeljijo na pripovedništvu.

Delavnica traja od 17. do 21. ure s 15 minutnim odmorom. Udeležba je brezplačna. Udeležence prosimo, da s seboj prinesete prenosnik, v kolikor ga nimate, vas prosimo, da nas o tem obvestite vsaj 5 dni pred dogodkom, da vam ga zagotovimo – ziga@epeka.si.