20. junij do 31. avgust 2018

Romska postaja, Maribor, Preradovičeva 1

Združenje Epeka vabi na poletne mladinske delavnice, ki se bodo odvijale vsak četrtek v Romski postaji na Preradovičevi ulici 1.

V Združenju EPEKA, so.p. smo pred kratkim odprli mladinski center, kjer se zadržujejo mladi, ki prihajajo iz lokalnega okolja; pogosto so to mladi z manj priložnostmi (socialne stiske, izključenost iz družbe na podlagi etnične pripadnosti, ipd.), katerih družine si le stežka privoščijo, da bo mladostnikom lahko omogočali udeležbo v pošolskih dejavnostih in aktivnostih, ki so v večji meri plačljive. S tem namenom želimo v poletnih mesecih (v času počitnic, ko so ti otroci soočeni s presežkom prostega časa), mladim nuditi likovne delavnice, kjer se bodo spoznali z raznovrstnimi oblikami ustvarjanja, pod mentorstvom priznane umetnice – Selme Selman, ki se v svojih delih pogosto ukvarja s socialnimi stiskami, ter mentorstvom izkušenih mladinskih delavcev iz Združenja Epeka.

Cilji projekta:
– nuditi kvalitetno preživljanje prostega časa v poletnih mesecih mladim z manj priložnostmi,
– spodbujanje čuta za umetnost in kulturno udejstvovanje,
– spodbujanje kreativnosti med mladimi,
– uspešna izvedba delavnic in končne razstave,
– diseminacija projekta,
– spodbujanje sodelovanja in povezovanja mladih v lokalnem okolju,
– spoznavanje mladih z različnimi likovnimi tehnikami in metodami,
– preprečevanje socialnih stisk med mladimi,
– nudenje izobraževanj za mlade ob pomoči mentorstva Selme Selman,
– višanje samozavesti mladih,
– prenašanje dobrih praks ob pomoči neformalnih medot učenja.

Udeležba je brezplačna. Več informacij in prijava na epeka@epeka.si