20. junij – 31. avgust, 2018
Romska postaja, Preradovičeva 1. Maribor

Združenje EPEKA, so. p., vabi na poletne mladinske delavnice, ki se bodo odvijale vsak četrtek v Romski postaji na Preradovičevi ulici 1.

V Združenju EPEKA, so. p., smo pred kratkim odprli mladinski center, kjer se zadržujejo mladi, ki prihajajo iz lokalnega okolja; pogosto so to mladi z manj priložnostmi (socialne stiske, izključenost iz družbe na podlagi etnične pripadnosti, ipd.), katerih družine si le stežka privoščijo, da bo mladostnikom lahko omogočali udeležbo v pošolskih dejavnostih in aktivnostih, ki so v večji meri plačljive. S tem namenom želimo v poletnih mesecih (v času počitnic, ko so ti otroci soočeni s presežkom prostega časa), mladim nuditi likovne delavnice, kjer se bodo spoznali z raznovrstnimi oblikami ustvarjanja, pod mentorstvom priznane umetnice – Selme Selman, ki se v svojih delih pogosto ukvarja s socialnimi stiskami, ter mentorstvom izkušenih mladinskih delavcev iz Združenja EPEKA, so. p.

Cilji projekta:

 • nuditi kvalitetno preživljanje prostega časa v poletnih mesecih mladim z manj priložnostmi,
 • spodbujanje čuta za umetnost in kulturno udejstvovanje,
 • spodbujanje kreativnosti med mladimi,
 • uspešna izvedba delavnic in končne razstave,
 • diseminacija projekta,
 • spodbujanje sodelovanja in povezovanja mladih v lokalnem okolju,
 • spoznavanje mladih z različnimi likovnimi tehnikami in metodami,
 • preprečevanje socialnih stisk med mladimi,
 • nudenje izobraževanj za mlade ob pomoči mentorstva Selme Selman,
 • višanje samozavesti mladih,
 • prenašanje dobrih praks ob pomoči neformalnih medot učenja.

Udeležba je brezplačna. Več informacij in prijava na epeka@epeka.si.