Marec in april, 2021
Romska postaja

V marcu in aprilu 2021 za vas pripravljamo cikel predavanj na področju dela z urejevalnikom besedil Word.

Cikel bo sestavljen iz treh povezanih predavanj, ki bodo udeležencem predstavila delovanje programa od preprostih do bolj zahtevnih funkcij. Cikel je primeren za začetnike in vse starostne skupine.

Predviden razpored predavanj:

  • 9. marec, 14.00 do 15.30 in 16.00 do 17.30, urejanje in oblikovanje besedila ter osnove programa.
  • 17. marec, 15.00 do 16.30 in 17.00 do 18.30, kazala, avtomatizacija in naprednejše funkcije.
  • 1. april, 15.30 do 17.00 in 17.00 do 18.30, komentarji, sledenje spremembam in urejanje slik.

V kolikor bo v urniku prišlo do sprememb, vas bomo o tem obvestili.

Zaradi upoštevanja predspisov in varovalnih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s COVID-19, bomo vsako predavanje izvedli 2-krat ter s tem zagotovili, da vključeno število oseb ne bo preseglo omejitev. Po telefonu ali elektronski pošti se prosim prijavite v skupino, ki vam bolj ustreza, največje število oseb v posamezni skupini je 8.

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.