15. februar, 2024
Atene, Grčija

Združenje EPEKA, so. p., se bo v okviru projekta #Civilhood udeležilo zaključne evropske konference.

Projekt CIVILHOOD, ki ga sofinancira program Evropske unije AMIF, izhaja iz potrebe po krepitvi mehanizmov za vključevanje migrantov, ki se integrirajo, na trg dela, zlasti mladoletnikov brez spremstva, ki prehajajo v odraslost skozi državljansko vzgojo, pomembno še včasih spregledano vozilo, ki jih sprejema na poteh že od mladosti.

Predlagani ukrep je zasnovan tako, da spodbuja obravnavo mladoletnikov brez spremstva kot imetnikov pravic v skladu z njihovimi najboljšimi interesi kot otroki, da se spodbuja njihov vstop v delovno silo v novi državi na način, ki je v obojestransko korist zanje in njihove gostiteljske skupnosti v 5 sodelujočih državah članicah (Grčija, Italija, Ciper, Slovenija in Avstrija), da bi jim zagotovili potrebne državljanske spretnosti.

Bistvo naših skupnih prizadevanj je krepitev socialnih veščin in delovnih zmožnosti, omogočanje nemotenega dostopa do trga dela in zagotavljanje samozavesti po odraslosti.
Dolgoročno si prizadevamo vplivati na poslovni sektor v sodelujočih državah, tako da vplivamo na nacionalne .in evropske oblikovalce politik, mladoletnike brez spremstva in tiste, ki jih podpirajo po vsej EU.

Projekt Civilhood ni le niz aktivnosti; to je transformativno potovanje, ki preizkuša inovativne pristope k zaposljivosti in razvoju delovnih spretnosti prek državljanske vzgoje.

Z razvojem kurikuluma in metodologije, ki je posebej prilagojena edinstvenim potrebam mladoletnikov brez spremstva, preseganjem meja in jezikov, s povezovanjem razmišljanj, ki izhajajo iz te izkušnje, ustvarjanje učinkovite mreže deležnikov in strokovnjakov za zaščito otrok, ki lahko nudijo podporo in kakovosten prispevek k razvoju integracijskih politik z ukrepi usposabljanja in zaposljivosti.

Cilj tega zaključnega evropskega dogodka so:

  • izmenjava rezultatov pobude CIVILNOST in pridobljenih lekcij v kontekstu izvajanja z ustreznimi deležniki;
  • predstavljajo priročnike o državljanstvu, razvite v okviru pobude CIVILNOSTI;
  • izmenjava mnenj mladih in strokovnjakov o njihovih delovnih izkušnjah v okviru iniciative CIVILHOOD;
  • zbiranje povratnih informacij, priporočil in izkušenj udeležencev, ki bi lahko obogatili bodoče mentorske programe.

Partnerski konzorcij sestavljamo:

Projekt podpirajo: Evropski sklad za migracije in integracijo (AMIF), Ministrstvo za javno upravo.