1. sep., 2015 – 31. dec., 2016
Šest držav

Projekt Skupnostno organiziranje – orodje za državljansko udejstvovanje Romov / Community organizing – tool for Roma civic engagement je projekt financiran s strani EU programa Evropa za državljane Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba. Traja 16 mesecev in se prične septembra 2015 ter traja do konca leta 2016 (Makedonija, Italija, Romunija, Madžarska, Slovaška, Slovenija)

Ukvarja se predvsem z romsko etnično manjšino. Večina Romov je prepričanih, da nimajo koristi od Evropske unije in postavljajo njene dosežke pod vprašaj. Trdijo, da so Romi izključeni, njihovo sodelovanje je obrobno, njihov glas ni slišati v procesu oblikovanja politike. Državljanstvo EU bi moralo biti primerno za vsakogar, ne glede na socialno, etnično ali politično ozadje.

Cilj projekta je spodbujati organiziranje skupnosti kot orodje za državljansko in demokratično sodelovanje in v istem času spodbujanje prostovoljstva v romski skupnosti, ki prispeva k večji participaciji Romov v življenju, razpravah in v procesih oblikovanja politik Evropske unije. To odraža potrebe za povečanje njihove udeležbe v evropskih razpravah o vrednotah, zgodovini in prihodnje perspektive

Projekt je sestavljen tudi iz treh posebnih sklopov:

 • Community organizing – trening
  Od 10. do 16. aprila 2016
  Struga, Makedonija
 • Community organizing II.
  Od 25. do 28. julija 2016
  Madžarska
 • Community organizing III. – zaključni sestane
  Od 10. do 13. novembra 2016
  Struga, Makedonija