9. november, 2018
Ljubljana

Združenje EPEKA, so. p., vas vabi na izmenjevalnico oblačil Cunje za cote, ki jo organizirajo udeleženci programa Socialna aktivacija. Izmenjevalnica bo 9. novembra v Steklenjaku na Študentskem Kampusu, v Ljubljani.

Bodi ECO, pridi in izmenjaj obleko!

Ali imate v omarah majice, hlače, obleke, razne modne dodatke, ki so lepo ohranjeni, a jih nikoli ne nosite? Prinesite jih do nas pa jih bomo izmenjali po načelu enega oddaš – enega vzameš.

Vabljeni na veselo druženje in izmenjavo oblacil v Steklenjak (Študentski kampus v Ljubljani).

Oblačila naj bodo v takšnem stanju, da bi jih oblekel tudi ti.
Za pogostitev in dobro družbo poskrbljeno.

GALERIJA

Socialna aktivacija je del Evropske kohezijske politike; več podatkov o EU skladih na povezavi: www.eu-skladi.si. Operacijo financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad.

Hkrati navajamo, da se projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine” in 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: