2. – 10. april, 2016
Maribor, Slovenija

Združenje Epeka, so. p., je bilo nosilec projekta Mladinska izmenjava EU programa Erasmus+ z naslovom Danes oni, jutri morda ti/Today them, tommorrow it could be you. To je bil devetdnevni projekt, katerega cilj je bil na svoj način v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju predstaviti aktualen problem begunstva v celotnem evropskem prostoru in se je dotikal t. i. trdnjave Evrope.

Zasledoval je teme, kot so medkulturni dialog, aktivno državljanstvo, politična participacija in evropsko državljanstvo kot skupni prostor življenja in dela vseh njenih državljanov in prebivalcev, tudi če ne prebivajo v EU, kot npr. naši partnerji iz Makedonije in Turčije, vendar delijo enake usmeritve in poglede na trenutno krizo ter so tudi sami del nje.

Izmenjava je želela poudariti pomen in ustvariti pozitiven odnos do ljudi, ki so prisiljeni oditi na pot v neznano. Z metodo žive knjižnice so vsi udeleženci spoznali begunce in njihove zgodbe ter z njimi preživeli ves čas projekta. Prisostvovali so predavanju sirskega strokovnjaka, si ogledali begunski center, se spoznali z delom strokovnjakov, aktivistov in drugih. Izvajali so aktivnosti, kot so flashmob, igra vlog, zbiranje potrebščin za begunce, sodelovali so na delavnici z odločevalci in priredili zaključni dobrodelni koncert za mir z znano glasbeno skupino.

V projektu je poleg Združenja EPEKA, socialno podjetje, sodelovalo še šest organizacij, ki so prihajale prihajajo iz naslednjih držav: Turčija, Češka, Makedonija, Italija, Nizozemska in Avstrija. Prisotnih je bilo 29 mladih, starih od 18 do 25 let, med njimi je bilo 17 mladih z manj priložnostmi. Aktivnosti so izvajali mladi sami ob podpori devetih mladinskih voditeljev.

Cilji projekta so bili:

  • spodbuditi pri udeležencih in javnosti razmišljanje o migracijah kot običajnem pojavu v tretjem tisočletju in jih spoznati s pojmi, kot so ekonomski migrant, subsidiarna zaščita, EURODAC in drugimi pojmi, povezanimi s sodobnimi dogajanji.
  • primerjati ilegalno in legalno preselitev in vzroke zanjo ter spoznati osebe, ki so izkusile vse to, da so sedaj med nami.
  • spoznati razlike med državami EU glede sprejemanja migrantov in spoznati pravila Schengena.
  • nagovoriti odločevalce in neformalno izobraziti mlade ter jim pomagati pri pridobivanju ključnih kompetenc.

Vsi udeleženci so prejeli potrdilo neformalnega izobraževanja – Youthpass.

Nekaj utrinkov z dogajanja v času mladinske izmenjave Danes oni, jutri morda tudi ti:

GALERIJA

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si

Koordinator projekta: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si.

Promocija projekta: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, so. p., tjasa@epeka.si.

Več na www.epeka.si / www.facebook.com/epeka.slovenia / epeka@epeka.si

 

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje.