16. junij, 2020
Maribor, Slovenija

Izvedli bomo aktivnost, ki bo obravnavala delavske pravice in dolžnosti. Pristop, ki ga bomo ubrali, bo interdisciplinaren ter se bo posvetil številnim spremembam zakonov, kolektivnih pogodb in drugih aktov s področja delovno pravne zakonodaje (delovna razmerja, invalidsko-pokojninska problematika, zdravstveno zavarovanje delavcev, področje brezposelnosti in zaposlovanja, štipendijsko problematiko, itd.). Prav tako bomo predstavili delavske pravice, ki jih imajo zaposleni, ter dolžnosti, ki jih imajo delavci. Ustavili se bomo tudi ob standardnih zaposlitvenih pogodbah, predstavili osnovne sestavne dele in njihov pomen ter naslove, na katere se lahko iskalec zaposlitve obrne, za brezplačno pravno pomoč.

Aktivnost bo potekala od 17. do 19. ure.

Udeležba je brezplačna. Držali se bomo higienskih ukrepov NIJZ za preprečitev širjenja Covid.

Več informacij: epeka@epeka.si

Aktivnost podpira Mestna občina Maribor.