23. januar, 2018
Maribor

V sklopu IKT delavnic bomo podrobno predstavili informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemer  se bomo v tokratni aktivnosti osredotočili na uporabno Office programa Word, ki predstavlja enega izmed najbolj pogosto uporabljenih programov.

V okviru delavnice si bomo ogledali, na katere načine lahko spreminjamo in oblikujemo tekstovni del besedila, kako oblikovati glavo in nogo, kako vstavljati slike, sprotne opombe in tabele. Delavnica bo bila zastavljena na način, ki združuje teoretični uvod z bolj obsežnim praktičnim delom. Ta bo zajemal tako individualno kot skupinsko delo.

Prosimo potrdite udeležbo, da lahko zagotovimo ustrezno število računalnikov. Prav tako nas prosim obvestite, če boste prinesli svoj računalnik.

Čas aktivnosti: 17.00 – 19.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: