Januar – december, 2022
Romska postaja

Naše delavnice o poslovni komunikaciji za mlade se osredotočajo na učenje veščin in strategij, potrebnih za učinkovito komunikacijo v poklicnem okolju.

Delavnice bodo vključevale različne teme, kot so: učinkovito pisanje elektronske pošte, javno nastopanje in predstavitvene spretnosti, aktivno poslušanje, dajanje in sprejemanje povratnih informacij, pogajanja in reševanje konfliktov, kulturna občutljivost in medkulturna komunikacija ter komunikacija v digitalni dobi. Udeleženci bodo imeli priložnost vaditi in razvijati svoje spretnosti z interaktivnimi vajami, skupinskimi razpravami in igranjem vlog. Delavnice bodo vodili izkušeni strokovnjaki, vsem udeležencem pa bodo zagotovile zanimivo in praktično učno izkušnjo.

Srečanja bodo potekala ob torkih od 13. do 15. ure, in sicer dne:

 • 25. 1. 2022
 • 22. 2. 2022
 • 29. 3. 2022
 • 26. 4. 2022
 • 31. 5. 2022 
 • 28. 6. 2022
 • 26. 7. 2022
 • 30. 8. 2022
 • 27. 9. 2022
 • 25. 10. 2022
 • 29. 11. 2022
 • 20. 12. 2022

Udeležba je brezplačna. Dogodek bo potekal skladno s priporočili NIJZ.

Za več informacij nas kontaktirajte preko elektronske pošte ali na facebooku.

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje  evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega  cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.