13. april, 2018
Maribor

V okviru delavnice za prijavo na delovno mesto, bo romski aktivator pripravil aktivnost, ki bo udeležence učila priprave življenjepisa, ki predstavlja pomembno kompetenco pri prijavi na delovno mesto, na projekt mobilnosti, na pripravništvo, ipd.

V sklopu delavnice se boste srečali z različnimi oblikami življenjepisov, ki so nujna priloga za prijavo na delovno mesto. Razdelali bomo vsebinski in vizualni aspekt  življenjepisa, pri čemer bomo poudarjali pomembnost kratkih in jedrnatih informacij, ki pričajo o realnih preteklih izkušnjah posameznika.

Čas aktivnosti: 17.00 – 19.00.

Udeležba je brezplačna.

Več informacij: epeka@epeka.si

EU Skladi

Projekt delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi “Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine”, 9.1 prednostne naložbe “Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti”, specifičnega cilja 9.1.2 “Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela”.

Združenje EPEKA, so. p., podpirajo: