7. maj, 2021
Kmetija pri Baronu

Vabljeni, da se nam pridružite na delovno izobraževalni aktivnosti, ki bo potekala v petek, 7. maja 2021, na Kmetiji pri Baronu, Planica 6, Fram.

Združenje Epeka, so. p., v okviru projekta “Kmetija – prostor raznolikosti”, ki je financiran s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja iz podukrepa 16.9, pripravlja prvo aktivnost, ki je namenjena vključevanju ranljivih skupin na trg dela skozi sodelovanja v aktivnostih kmetijskih gospodarstev. Prvi sklop aktivnosti v projektu, ki jih bomo izvedli marca 2020, bo namenjen predvsem boljšemu spoznavanju projektne ekipe, predvsem kmetijskih gospodarstev, z vsebino projekta, ter prilagajanju izobraževalne metodologije ciljnim skupinam in znanjem vključenih kmetijskih gospodarstev. Projekt izvajamo v sodelovanju s kmetijami Kovačnik, Baron in Trankovec ter Mladinsko zadrugo Epeka. Projekt je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije ter hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem poudarjamo tudi medgeneracijsko komponento in izobraževalne pristope, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Znotraj aktivnosti se boste pobližje spoznali z delom na kmetiji ter skozi ustno evalvacijo aktivnosti sooblikovali izobraževalni pristop v prihodnjih aktivnostih.

Načrtovana aktivnost bo potekala od 7. do 17. ure. Vsem zainteresiranim udeležencem omogočamo prevoz na lokacijo. Zbirno mesto je Gorkega ulica 34, 2000 Maribor, ob 7. uri.

Udeležba na aktivnosti je brezplačna in vsebuje tudi kosilo na lokaciji izvedbe. Aktivnost bo potekala skladno s priporočili NIJZ. Za udeležbo je potrebno izpolnjevanje pogoja PCT.

Za več informacij smo na voljo preko elektronske pošte.

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano