10. julij 2020
Kmetija pri Kovačniku

Vabljeni, da se nam pridružite delovno izobraževalni aktivnosti, ki bo potekala v petek, 10. julija 2020, na Kmetiji pri Kovačniku, Planica 9, Fram.

Združenje EPEKA, so. p., v okviru projekta “Kmetija – prostor raznolikosti”, ki je financiran s strani Evropskega sklada za razvoj podeželja iz podukrepa 16.9, pripravlja prvo aktivnost, ki je namenjena vključevanju ranljivih skupin na trg dela skozi sodelovanja v aktivnostih kmetijskih gospodarstev. Projekt izvajamo v sodelovanju s kmetijami Kovačnik, Baron in Trankovec ter Mladinsko zadrugo Epeka. Projekt je namenjen povečanju kapacitet kmetijskih gospodarstev na področju dela z ranljivimi skupinami z namenom njihove socialne aktivacije ter hitrejše reintegracije v družbo in na trg dela. Ob tem poudarjamo tudi medgeneracijsko komponento in izobraževalne pristope, ki omogočajo prenos znanj med vsemi udeleženci in tudi izobraževalci. Znotraj aktivnosti se boste pobližje spoznali z delom na kmetiji ter skozi ustno evalvacijo aktivnosti sooblikovali izobraževalni pristop v prihodnjih aktivnostih.

Načrtovana aktivnost bo potekala od 7. do 17. ure. Vsem zainteresiranim udeležencem omogočamo prevoz na lokacijo. Zbirno mesto je Koroška 8, 2000 Maribor, ob 7. uri.

Vse udeležence pozivamo, naj ob izvedbi dogodka pazijo na svoje zdravje in zdravje drugih ter se držijo navodil NIJZ glede omejevanja širjenja okužb s SARS-CoV-2.

Za več informacij smo na voljo preko elektronske pošte in na 030 610 606.

Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja 2014—2020

Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano