19. avgust, 2015
Maribor, Slovenija

Združenje EPEKA, so. p., se bo v sredo, 9. avgusta 2015, ob 9.00 uri udeležilo delovnega srečanja socialnih podjetij, iniciativ in podpornega okolja socialnega podjetništva in zadružništva iz Mestne občine Maribor, ki bo potekalo v Mariboru pod organizacijo Foruma socialnega podjetništva.

Tema srečanja bo oblikovanje in uskladitev stališč pred sestankom predstavnikov socialnih podjetij, iniciativ in podpornega okolja z županom Mestne občine Maribor.