21. – 26. april, 2024
Pirot, Srbija

EPEKA Slovenija je partner pri projektu DigitalVsCorrupt, ki se bo odvijal pod okriljem EPEKA Srbija.

Opis projekta:

DigitalVScorrupt je projekt Erasmus+ CBY in WB, katerega glavni cilj je boj proti korupciji v EU in Zahodnem Balkanu (ZB) z digitalnimi orodji in opolnomočenjem mladih in ljudi v EU ter Zahodnem Balkanu (ZB).

Korupcija je kompleksen družbeni, politični in gospodarski pojav, ki vpliva na vse države. Korupcija spodkopava demokratične institucije, upočasnjuje gospodarski razvoj in prispeva k vladni nestabilnosti.
Korupcija napada temelje demokratičnih institucij, saj izkrivlja volilne postopke, izkrivlja pravno državo in ustvarja birokratsko močvirje, ki se ustvari le zaradi pridobivanja podkupnin. Svetovna banka se s korupcijo spopada že desetletja, naloga organizacij civilne družbe in mladinskih organizacij je, da se spopadejo z enim najtežjih sovražnikov današnjega časa, da bi branili temeljne vrednote EU, kot so demokracija, pravna država, skupne vrednote, spodbujati aktivno državljanstvo in približati Svetovno banko EU.

Dejavnosti: srečanja, usposabljanja, nacionalne dejavnosti, mladinske izmenjave, konference in kampanje.

V okviru projekta izvajamo prvo izobraževalno aktivnost v Srbiji na temo korupcije v javnem sektorju.
Usposabljanje za mladinske delavce je inovativna in dokaj nova tema na področju mladinskega dela, vendar ključnega pomena za izgradnjo transparentnosti, integritete in odgovornosti. Cilj takšnih usposabljanj je opremiti udeležence oz. mladinske delavce z znanjem in orodji za prepoznavanje, preprečevanje in odzivanje na koruptivna dejanja.

Predavanja bodo obsegala:

1. Razumevanje Korupcije

 • Definicija korupcije: Razlaga, kaj korupcija je, njene oblike in kako se manifestira v javnem sektorju.
 • Primeri iz prakse: Analiza realnih primerov korupcije za boljše razumevanje konceptov.

2. Zakonodajni Okvir

 • Nacionalna zakonodaja: Pregled zakonov in predpisov, ki se nanašajo na korupcijo in javni sektor.
 • Mednarodni standardi: Vključitev relevantnih mednarodnih konvencij in sporazumov, kot so Konvencija ZN proti korupciji.

3. Identifikacija in preprečevanje Korupcije

 • Rizični faktorji: Učenje o dejavnikih tveganja, ki lahko vodijo do korupcije.
 • Preventivne strategije: Tehnike in postopki za minimiziranje korupcijskih tveganj.

4. Orodja in Tehnike za Boj proti Korupciji

 • Nadzorni mehanizmi: Uvedba učinkovitih sistemov za nadzor in preglednost.
 • Etika in integriteta: Poudarek na etičnem odločanju in osebni integriteti zaposlenih.

5. Protokoli za poročanje in odzivanje

 • Mehanizmi prijave: Vzpostavitev varnih in anonimnih kanalov za prijavo sumov korupcije.
 • Odzivne strategije: Protokoli in postopki za obravnavo prijavljenih primerov korupcije.

6. Interaktivne metode usposabljanja

 • Delavnice in študije primerov: Aktivno učenje preko skupinskih vaj in razprav.
 • Simulacije in vloge igre: Scenariji, kjer udeleženci praktično uporabijo pridobljeno znanje.

7. Evaluacija in nadaljnje Izobraževanje

 • Testiranje in povratne informacije: Preverjanje znanja in spretnosti udeležencev ter zbiranje njihovih povratnih informacij za izboljšave programa.
 • Nadaljevalna usposabljanja: Zagotavljanje stalnih izobraževalnih priložnosti za posodabljanje znanja in veščin.

Usposabljanje na temo korupcije mora biti nenehno posodobljeno, da ostane relevantno in učinkovito v spreminjajočem se pravnem in družbenem okolju. Dobro načrtovano in izvedeno usposabljanje lahko znatno pripomore k zmanjšanju korupcijskih dejanj in izboljšanju zaupanja v javni sektor.

Dejavnosti: srečanja, usposabljanja, nacionalne dejavnosti, mladinske izmenjave, konference in kampanje.

Cilji:

 • z medsektorskim sodelovanjem izvajati dejavnosti neformalnega učenja za opolnomočenje mladinskih delavcev in drugih na področju boja proti korupciji v ZB in EU
 • povečanje zmogljivosti vključenih organizacij v ZB in s tem povečanje znanja na področju IKT v smislu, kako lahko digitalna orodja odkrijejo korupcijo
 • izvajanje strategije EU za mlade v ZB in povečevanje ozaveščenosti o vrednotah EU in njihovem pomenu, pomenu pravne države in skupnih vrednot v ZB
 • spodbujanje dialoga na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni s političnimi odločevalci o škodi, ki jo lahko povzroči korupcija v zvezi z varnostjo in stabilnostjo EU in ZB pred zunanjimi silami.

Infopack

Projekt koordinira organizacija EPEKA Črna gora.
Gostitelj je EPEKA Srbija.

Partnerji so naslednji:
Phiren Amenca International Network (Belgium) 
Private Scientific Institution Institute for Applied Research for Bussines Skopje (North Macedonia)
Transparency International Iceland (Iceland)
Qendra Open Doors (Albania)
– EPEKA Berlin (Germany)
Eycb Breclav (Czech Republic)
Udruzenje Akustikum (BiH)-Lykia Izcilik Ve Doga Sporlari Kulubu Dernegi (Turkey)
Arcigay (Italia)-CET Prizren (Kosovo)
EPEKA Serbia (Serbia)
– Feio (Polska)

Več informacij na www.epeka.si in epeka@epeka.si.

Projekt je financiran s strani EU programa Erasmus+.