21. – 26. april, 2024
Pirot, Srbija

EPEKA Slovenija je partner v projektu digitalVScorrupt. Gre za 30 mesečni projekt, ki ga koordinira EPEKA Črna gora, in se odvija med 1. decembrom 2023 in 1. decembrom 2025. Projekt se je začel v Sloveniji.

Opis projekta:

DigitalVScorrupt je projekt Erasmus+ CBY in WB, katerega glavni cilj je boj proti korupciji v EU in Zahodnem Balkanu (ZB) z digitalnimi orodji in opolnomočenjem mladih in ljudi v EU ter Zahodnem Balkanu (ZB).

Korupcija je kompleksen družbeni, politični in gospodarski pojav, ki vpliva na vse države. Korupcija spodkopava demokratične institucije, upočasnjuje gospodarski razvoj in prispeva k vladni nestabilnosti.
Korupcija napada temelje demokratičnih institucij, saj izkrivlja volilne postopke, izkrivlja pravno državo in ustvarja birokratsko močvirje, ki se ustvari le zaradi pridobivanja podkupnin. Svetovna banka se s korupcijo spopada že desetletja, naloga organizacij civilne družbe in mladinskih organizacij je, da se spopadejo z enim najtežjih sovražnikov današnjega časa, da bi branili temeljne vrednote EU, kot so demokracija, pravna država, skupne vrednote, spodbujati aktivno državljanstvo in približati Svetovno banko EU.

Cilji:

  • z medsektorskim sodelovanjem izvajati dejavnosti neformalnega učenja za opolnomočenje mladinskih delavcev in drugih na področju boja proti korupciji v ZB in EU
  • povečanje zmogljivosti vključenih organizacij v ZB in s tem povečanje znanja na področju IKT v smislu, kako lahko digitalna orodja odkrijejo korupcijo
  • izvajanje strategije EU za mlade v ZB in povečevanje ozaveščenosti o vrednotah EU in njihovem pomenu, pomenu pravne države in skupnih vrednot v ZB
  • spodbujanje dialoga na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni s političnimi odločevalci o škodi, ki jo lahko povzroči korupcija v zvezi z varnostjo in stabilnostjo EU in ZB pred zunanjimi silami.

Infopack

Projekt koordinira organizacija EPEKA Črna gora.
Gostitelj je EPEKA Srbija.

Partnerji so naslednji:
Phiren Amenca International Network (Belgium) 
Private Scientific Institution Institute for Applied Research for Bussines Skopje (North Macedonia)
Transparency International Iceland (Iceland)
Qendra Open Doors (Albania)
– EPEKA Berlin (Germany)
Eycb Breclav (Czech Republic)
Udruzenje Akustikum (BiH)-Lykia Izcilik Ve Doga Sporlari Kulubu Dernegi (Turkey)
Arcigay (Italia)-CET Prizren (Kosovo)
EPEKA Serbia (Serbia)
– Feio (Polska)

Več informacij na www.epeka.si in epeka@epeka.si.

Projekt je financiran s strani EU programa Erasmus+.