5. junij, 2023
Erasmus +

V okviru projekta Digitalna medijska pismenost smo člani Združenja EPEKA, so.p., izvedli diseminacijsko aktivnost, namenjeno mladim.

V mesecu juniju smo v sklopu projekta Digitalna medijska pismenost uspešno izvedli diseminacijsko aktivnost, namenjeno mladim v lokalnem okolju. S tem smo jim predstavili izsledke projekta in jih opolnomočili z dodatnimi znanji na področju medijske digitalne pismenosti. Aktivnost je bila izjemno koristna za mlade, saj smo jim omogočili pridobitev ključnih kompetenc za odgovorno in kritično uporabo digitalnih medijev.

V nadaljevanju je zavedenih 10 korakov, ki spodbujajo digitalno pismenost med mladimi ter NVO in mladinskei delavce krepijo z dodatnimi znanji, kako mlade usmeriti v izboljšano digitalno pismenost:

1. Izobraževanje: Organizirajte delavnice, seminarje ali predavanja, kjer boste mladim posredovali osnovna znanja o medijski digitalni pismenosti in jim predstavili ključne koncepte.

2. Kritično mišljenje: Spodbujajte mlade, naj razvijajo kritično mišljenje pri preučevanju in ocenjevanju informacij, ki jih prejemajo preko digitalnih medijev.

3. Viri in orodja: Zagotovite jim dostop do kakovostnih virov in orodij, ki bodo podprli njihovo razumevanje digitalnih medijev ter jim pomagali ločiti med zanesljivimi in nepreverjenimi informacijami.

4. Kreativnost: Spodbujajte mlade, naj izražajo svojo kreativnost preko digitalnih medijev, na primer s pisanjem blogov, ustvarjanjem videov ali oblikovanjem grafik.

5. Izmenjava izkušenj: Organizirajte skupinske dejavnosti, kjer se mladi lahko medsebojno izmenjujejo izkušnje in znanja o uporabi digitalnih medijev.

6. Varnost in zasebnost: Poudarjajte pomen varne uporabe digitalnih medijev ter seznanite mlade s temeljnimi načeli varnosti in zasebnosti na spletu.

7. Aktivno udejstvovanje: Spodbujajte mlade, naj aktivno sodelujejo pri ustvarjanju digitalnih vsebin, kot so blogi, podcasti ali družbena omrežja.

8. Razvijanje komunikacijskih veščin: Poudarjajte pomen jasnega in učinkovitega komuniciranja preko digitalnih medijev, vključno s pisanjem e-pošte, uporabo družbenih omrežij in video konferenc.

9. Sodelovanje s starši in izobraževalnimi ustanovami: Vključite starše in izobraževalne ustanove v proces spodbujanja digitalne pismenosti mladih ter zagotovite, da se ta tema obravnava tudi v šolskem okolju.

10. Sledenje trendom: Bodite ažurni glede razvoja digitalnih medijev ter mladim omogočite, da se seznanjajo s sodobnimi trendi in novostmi na tem področju.

Projekt Digitalna medijska pismenost je bil zasnovan z namenom naslavljanja pomanjkanja digitalne medijske pismenosti med mladimi. Cilj projekta je bil izobraževati in osveščati mlade o pravilni in kritični uporabi digitalnih medijev ter razvijati njihove kompetence za uspešno navigacijo v digitalnem svetu. V okviru projekta smo izvedli diseminacijsko aktivnost, kjer smo mladim predstavili izsledke projekta ter jim omogočili pridobitev dodatnih znanj in veščin na področju medijske digitalne pismenosti. S tem želimo mlade opolnomočiti za samostojno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih medijev ter jih pripraviti na izzive sodobne digitalne družbe. Projekt je financiran s strani programa Erasmus+.