1. februar, 2023
Splet

Združenje EPEKA, so. p., se je udeležila srečanja o digitalnem spremljanju in beleženju mladinskega dela, organiziranem s strani Mreže MaMa in Urada za kulturo in mladino MOM.

Kot del projekta Digital NGO, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo, smo bili povabljeni, da sodelujemo pri nastajanju digitalnega orodja za spremljanje mladinskega dela. Koncept tega orodja in naša možnost vpliva na njegovo obliko sta bili predstavljeni na delavnicah. Smo veseli, da lahko prispevamo k izboljšavam na področju digitalnega spremljanja mladinskega dela.