7. junij, 2016
Ljubljana, Slovenija

Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., se je v torek, 7. junija 2016, v Ljubljani udeležil dogodka Deli, poveži, doseži… piko na i!, ki so ga organizirali CMEPIUS, MOVIT in CNVOS.

Dogodek je bil namenjen spodbujanju sodelovanja različnih tipov organizacij (izobraževalnih, nevladnih, mladinskih, lokalnih, občin itd.) v okviru različnih evropskih programov financiranja ter oblikovanju inovativnih projektnih idej.

Dogodek je potekal v obliki interaktivne delavnice, kjer smo skušali nadgraditi projektne ideje znotraj posameznih omizij ter jih oblikovati tako, da so naslavljale cilje enega ali več programov: Erasmus+, Evropa za državljane ter Norveškega finančnega mehanizma.