14. – 20. april 2016
Istanbul, Turčija

Združenje Epeka, so. p., je kot sodelujoča organizacija sodelovalo pri PBA – Partnership Building Activity projektu dogodka vzpostavljanja kontaktov za projekte kulturne raznolikosti/Contact Making Event for Cultural Diversity Projects, ki je potekal v Istanbulu v Turčiji, od 14. do 20. aprila 2016.

Projekt je gostila organizacija İstanbul Active Youth Group z namenom izgradnje partnerskih odnosov in izmenjave kontaktov mladinskih delavcev. Spodbujalo se je izmenjavanje informacij, deljenje izkušenj in idej za kreiranje novih mladinskih projektov na področju kulturne raznolikosti in internetne komunikacijske tehnologije.

Praktično so se med samim projektom uporabljale neformalne metode izobraževanja, kot so delo v skupinah, diskusije, simulacije, individualne in skupinske refleksije, interaktivne delavnice, prezentacije ipd.

Sodelujoče partnerske organizacije so imele jasen interes za razvoj novih projektov. Prihajale so iz 14 različnih držav: Nemčije, Bolgarije, Estonije, Hrvaške, Španije, Italije, Litve, Romunije, Slovaške, Grčije, Slovenije, Francije, Britanije in Turčije kot gostujoče države. Skupaj se je projekta udeležilo 32 oseb.

Za več informacij pošljite e-mail z motivacijskim pismom in CV-jem na epeka@epeka.si.

Koordinator projekta sodelujoče organizacije: Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA, so. p., stefan@epeka.si.

Promocija projekta: Tjaša Teržan, sodelavka Združenja EPEKA, so. p., tjasa@epeka.si.

Projekt je podprt s strani EU programa Erasmus+.